સદગુરુના વચનના થવા અધિકારી

ગંગાસતી અને પાનબાઈ

સદગુરુ વચનના થવા અધિકારી

મેલી દો અંતરનું અભિમાન,

માન મેલીને તમે આવો મેદાનમાં,

સમજો ગુરુજીની શાન રે ... સદગુરુના.

અંતર ભાંગ્યા વિના ઉભરો નૈ આવે

હીં થાય સાચેસાચી વાત,

આંટી છૂટે જ્યારે અંતર તણી, ત્યારે

પ્રભુજી દેખાશે આપોઆપ રે ... સદગુરુના.

સત્સંગ રસ એ તો અગમ અપાર છે,

તે તો પીવે કોઈ પીવનહાર,

તનમનની જ્યારે સુધબુધ ભૂલાશે

ત્યારે અરસપરસ મળશે એકતાર રે ... સદગુરુના.

ધડ રે ઉપર જેને શીશ નવ મળે

એવો ખેલ છે ખાંડા કેરી ધાર,

એમ રે તમારું તમે શીશ ઉતારો

તો તમને રમાડું બાવન વાર રે ... સદગુરુના.

હું અને મારું ઈતો મનનું કારણ પાનબાઈ!

એ મન જ્યારે મટી જાય,

ગંગા સતી એમ બોલિયાં રે પાનબાઈ,

ત્યારે અંતરમાં અલખ દેખાય રે ... સદગુરુના.

••• ✦ •••

શેર કરો

People also search using sadaguruna vachanana thava adhikari lyrics, sadguru na vachan na tava adikari lyrics
ભક્તિમિત્ર.in • https://bhaktimitra.in