મનડાને સ્થિર કરે

ગંગાસતી અને પાનબાઈ

મનડાને સ્થિર કરે જાગીને જાણે ભલે

વર્તે ઈ સંસાર વહેવાર માંહ્ય રે

ભીતર જગાડ્યા જેણે માંહ્યલાને માણ્યો એણે

માયા કરે નહીં કાંઈ રે ... મનડાને.

અભ્યાસ આદર્યો ને ભ્રમણાઓ ભાંગી

આનંદ ઉપજ્યો અપાર રે

આઠેય પહોર એ તો મસ્ત થઈને રહે

સાધી સાહેબ સાથે તાર રે...

સત વસ્તુમાં જેનું ચિતડું બળી ગયું ને

ચારે વાણીથી એ પાર જી

સપનાનો મોહ આવા ગુણીજન કરે નહીં

હરદમ ભજનમાં હોંશિયાર જી

વાસના બળી ગઈ, તૃષ્ણા ટળી ગઈ ને

મોહની મટી ગઈ તાણાવાણ જી

ગંગા સતી રે એમ બોલિયા રે પાનબાઈ

સાચા સાધુની ઓળખાણ જી .... મનડાને સ્થિર

મનડાને સ્થિર કરી

મનડાને સ્થિર કરી આવો રે મેદાનમાં,

દેખાડું હરિ કેરો દેશ રે,

હરિનો દેશ તમને એવો દેખાડું,

જ્યાં નહીં વર્ણ ને નહીં વેશ જી ... મનડાને.

સુક્ષ્મ સૂવું ને સુક્ષ્મ ચાલવું

સુક્ષ્મ કરવો વે'વાર રે,

શરીરની સ્થિરતામાં ચિત્ત જેનું કાયમ,

ને વૃત્તિ ન ડોલે લગાર જી ... મનડાને.

કુબુદ્ધિવાળાનો સંગ નવ કરવો

રહેવું એકાંતે અસંગ રે,

કૂંચી બતાવું એનો અભ્યાસ કરવો,

નિત્ય રે ચડાવવો નવો રંગ જી ... મનડાને.

ચિત્તને વિષયમાંથી ખેંચી લેવું

રેવું સદાય ઈન્દ્રિય-જીત રે,

ગંગા સતી રે એમ બોલિયાં પાનબાઈ,

વિપરીત થાશે નહીં ચિત્ત જી ... મનને.

••• ✦ •••

શેર કરો

People also search using manadane sthir kare lyrics, mandane stir kre, shthir lyrics
ભક્તિમિત્ર.in • https://bhaktimitra.in