ઝીલવો જ હોય તો રસ

ગંગાસતી અને પાનબાઈ

ઝીલવો જ હોય તો રસ ઝીલી લેજો પાનબાઈ,

પછી પસ્તાવો થાશે રે;

અગમ અગોચર રસનું નામ છે,

એ તો પુરણ અધિકારીને ઠેરાશે ... ઝીલવો જ હોય

માન રે મેલ્યા પછી રસ તમને મળશે પાનબાઈ!

જુઓને વિચારી તમે મનમાં રે,

દૃશ્ય પદારથ નથી રે'વાના પાનબાઈ,

સુણો ચિત્ત દઈને વચનમાં રે... ઝીલવો જ હોય.

આ તો ગુંજાનો લાડવો પાનબાઈ,

અહંભાવ ગયા વિના ન ખવાય રે.

કોટિ જનમની મટાડો ઝંખના ત્યારે,

જાતિ રે પણું વયું જાય ... ઝીલવો જ હોય.

દૃષ્ટિ રાખો ગુપત ચાખો પાનબાઈ,

તો તો સહેજે આનંદ વરતાય રે,

ગંગા સતી એમ બોલિયાં રે પાનબાઈ,

આપમાં આપ મળી જાય ... ઝીલવો જ હોય.

••• ✦ •••

શેર કરો

ભક્તિમિત્ર.in • https://bhaktimitra.in