હા રે ગુરૂજી સતની વેલડીએ

લીરબાઈ

હા રે ગુરૂજી સતની વેલડીએ,

એવા રૂડાં દત્તફળ લાગ્યા રે.

બીજ વેરતી બીજક જાણી વાવી છે વિશ્વાસ આણી,

કરણીના કયારા બાંધ્યા ને,

પ્રેમના સિંચ્યા છે પાણી જી.

ઊગી છે અમરવેલી એણે,

પાડુ તો પિયાળે મેલી,

ફાલીને ફુલી છે નિજિયા ધરમની વેલી જી.

ભાયલાના ભાગ્ય જાગ્યા,

વેલડીએ દત્તફળ લાગ્યા,

મુમના માલે અમરાપરમાં મોંઘા જી.

વાત તો પ્રહલાદે જાણી,

રાજા હરિશ્ચંદ્ર તારાદે રાણી,

પાંચ પાંડવ દ્રૌપદી રાજા બલિને ઓળખાણી જી.

ભાયલાસુ ભાવ રાખી,

ડાળ્યું મેલી ફળ ચાખો,

સતગુરૂ પરતાપે બોલિયા લીરબાઈ,

ચિત્ત હરીચરણે રાખો જી.

••• ✦ •••

શેર કરો

People also search using ha re guruji satani veladiye lyrics, ha re guruji satni veladie, valadia lyrics
ભક્તિમિત્ર.in • https://bhaktimitra.in