એકાગ્ર ચિત્ત કરી સાંભળો

ગંગાસતી અને પાનબાઈ

એકાગ્ર ચિત્ત કરી સાંભળો રે પાનબાઈ,

મોટો કહું છું ઇતિહાસ રે,

એ ઇતિહાસ સાંભળશો ત્યારે

પ્રગટશે પૂર્ણ વિશ્વાસ રે ... એકાગ્ર

મનવાણીથી પરની વૃત્તિ જેણે,

મોહજીત એવું એનું નામ રે,

ભજન કરે આઠે પ્હોર હરિનું,

લે છે નિરંતર નામ રે ... એકાગ્ર

વેદ કરે છે જેનાં વખાણ ને

જે ખોજ્યો ન આવે હાથ રે,

બેહદની જેણે ભક્તિ કીધી રે,

એ રમી રહ્યો તેની સાથ રે ... એકાગ્ર

મળવિક્ષેપ જેના મટી ગયા રે,

ટળી ગયા દૂબજાના ડાઘ રે,

ગંગા સતી એમ બોલિયા રે પાનબાઈ,

એવાને પ્રકટે વૈરાગ્ય રે ... એકાગ્ર

••• ✦ •••

શેર કરો

People also search using Ekagra Chitt Kari Sambhalo lyrics, lyrics
ભક્તિમિત્ર.in • https://bhaktimitra.in