આજનો માંડવડો મારો

નરસિંહ મહેતા

આજનો માંડવડો મારો, મોગરડે છાંયો;

રાધાજીના સંગે વહાલો, રમવાને આયો. આજનો-ટેક

ગોફણીએ ઘુઘરડી ઘમકે, રેશમની દોરી;

શામળીઓ શામળો રંગે, રાધીકા ગોરી. આજનો.

દહીં દૂધ ને કરમલડો, માંહી સાકર ઘોળી;

માહારા વહાલાજી આરોગે, પીરસે ભમરભોળી. આજનો.

શોળે ને શણગાર સજ્યા સખી, ઓઢણ સાડી;

શ્રી વૃંદાવનમાં વિઠ્ઠલ સાથે, રમત માંડી. આજનો

અખંડ હેવાતણ મારે, એ વર રૂડો;

નરસૈયાચા સ્વામીએ મુજને, પેહેરાવ્યો ચૂડો. આજનો.

••• ✦ •••

શેર કરો

ભક્તિમિત્ર.in • https://bhaktimitra.in