અમારા વિશે

"પાક્કો મિત્ર" એ એક ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ છે કે જ્યાં ગુજરાતી ભાષામાં શિક્ષણ, વ્યવસાય તથા રોજબરોજની સમસ્યાના ઉકેલ માટે વિવિધ ડિજિટલ સાઇટ્સ/એપ્સ બનાવવામાં આવે છે.

ભક્તિમિત્ર.in એક એવી જ વેબસાઈટ છે કે જેમાં ભજન, ગરબા, આરતી, સ્તુતિ વગેરે... ના લખાણને સરળતાથી ગમે ત્યારે અને કોઈપણ મોબાઈલ કે કમ્પ્યુટર પર મેળવી શકાય છે.

ભક્તિમિત્ર.in • https://bhaktimitra.in